تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نقش ایمان به مرگ در ساده زیستی انسانها

فان الغایة أمامکم، و ان وراءکم الساعة تحدوکم تخففوا تلحقوا، فانما ینتظر بأولکم آخرکم؛(1804) علی (علیه السلام) می‏فرمایند: قیامت در برابر شما و مرگ از پشت، شما را می‏راند سبکبار شوید تا برسید که رفتگان در انتظار عقب ماندگان هستند.