تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جایگاه اهل بیت (علیهم السلام)

عن فاطمه الزهرا (علیهم السلام) نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثه أنبیائه؛(705) ما اهل بیت رسول خدا وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم. ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی‏ها، ما دلیل‏های روشن خداییم و وارث پیامبران الهی.