تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

محبوبیت اعتدال‏

عن الصادق (علیه السلام): ان القصد أمر یحبه الله - عز و جل - و ان السرف یبغضه... و حتی صبک فضل شرابک؛(282) میانه روی چیزی است که خدای - عز و جل - آن را دوست دارد و اسراف را ناخوش می‏داد... حتی دور ریختن زیاده نوشیدنی‏ات را.