تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شادی منافق هنگام شکست مؤمن‏

ان تصبک حسنة تسؤهم و ان تصبک مصیبة یقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون؛(1857) هرگاه نیکی به تو رسد، آنها را ناراحت می‏کند؛ و اگر مصیبتی به تو رسد، می‏گویند: ما تصمیم خود را از پیش گرفته‏ایم. و باز می‏گردند در حالی که خوشحالند!