تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر احسان‏

امام صادق (علیه السلام): ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربه نفس الله عنه سبعین کربه من کرب الدنیا و کرب یوم القیامه؛(118) هر مؤمنی که گرفتاری مومنی را بر طرف کند، خداوند هفتاد گرفتاری از دنیا و آخرت از وی دور می‏سازد.