تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نهایت دینداری‏

غایه الدین الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود؛(378) نهایت دینداری، امر به معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدود الهی است.