تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از حقوق فرزند...

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): حق الولد علی والده أن یعلمه الکتابة؛(992) حق فرزند بر پدر این است که به او نوشتن بیاموزد.