تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

درود بر پاکان و نیکان‏

سلم علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین؛(1949) سلام بر نوح در میان جهانیان باد! ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‏دهیم!