تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مؤمن، مسئول حفظ خانواده خویش از انحراف با تربیت صحیح‏

یأیهاالذین ءامنوا قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً و قودها الناس و الحجارة علیها ملئکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون؛(981) ای کسانی که ایمان آورده‏اید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی‏کنند و آنچه را فرمان داده شده‏اند (به طور کامل) اجرا می‏نمایند!