تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برترین عبادت‏

امام باقر (علیه السلام): ما عبد الله بشی‏ء أفضل من عفة بطن و فرج؛(2123) خداوند با چیزی برتر از پاکی شکم و دامن، عبادت نشده است.