تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نتیجه عدم توکل‏

امام جواد (علیه السلام): من انقطع الی غیر الله و کله الله الیه؛(954) آن که به غیر خداوند روی آورد، خداوند به همو واگذارش کند.