تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از کودکی بزرگ بود؟!

ابوطالب می‏گوید: من هرگز از او (رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)) دروغ نشنیدم، کار ناشایسته و خنده بیجا ندیدم، به بازیهای بچه‏ها رغبت نمی‏کرد، تنهایی و خلوت را دوست می‏داشت و در همه حال متواضع بود.(1471)