تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صحبت امام علی (علیه السلام) با پول‏

علی (علیه السلام) پولی به دستشان رسید. ایشان این پول را در دستشان حرکت می‏دادند و می‏فرمودند که: ای پول! ای دینار! ای درهم! تو آن وقت مال من هستی که تو را خرج کنم. بر عکس آن چه معمولاً خیال می‏کنند که می‏گویند پول تا وقتی در دست من است، مال من است. ایشان فرمودند پول تا در دست من است مال من نیست وقتی که پول را خرج کردم، آن وقت است که مال من می‏شود.(498)