تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

درجات توکل‏

عن أبی الحسن الاول (علیه السلام) قال سألته (علیه السلام) قول الله عزوجل و من یتوکل علی الله فهو حسبه فقال التوکل علی الله درجات منها أن تتوکل علی الله فی أمورک کلها فما فعل بک کنت عنه راضیاً تعلم أنه لا یألوک خیراً و فضلا و تعلم أن الحکم فی ذلک له فتوکل علی الله بتفویض ذلک الیه و ثق به فیها و فی غیرها؛(958) راوی می‏گوید از امام کاظم (علیه السلام) درباره این سخن خداوند عزوجل پرسیدم: (هر کس به خدا توکل کند، او را بس است. طلاق 3).
فرمودند: توکل به خدا درجاتی دارد، یکی از آنها این است که در همه کارهایت به او تکیه کنی و هر چه با تو بکند تو از او خشنود باشی. بدانی که او از خوبی و احسان به تو کوتاهی نمی‏کند و بدانی که در این جهت، فرمان با او است. پس با سپردن امورت به او، بر خدا تکیه کن و از همه جهت به او اعتماد داشته باش.