تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زیارت اهل بیت (علیهم السلام)

عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا؛(712) امام صادق (علیه السلام) کسی که ما را در حال مردنمان زیارت کند مانند آن است که در حال حیاتمان زیارت کرده باشد.