تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مجوز برهم زدن عهد و پیمان‏

و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین و هرگاه (با ظهور نشانه‏هایی،)، از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد خود را شکسته، حمله غافلگیرانه کنند)، بطور عادلانه به آنها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است؛ زیرا خداوند، خائنان را دوست نمی‏دارد!