تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دو فرشته کارگزار برای اهل تواضع‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد فمن تواضع لله رفعاه و من تکبر و ضعاه؛(869) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا دو فرشته در آسمان، کارگزاران بندگانند که هر کس برای خدا فروتنی کند، بلندش می‏گردانند و هر کس بزرگی کند، به زمینش می‏زنند.