تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مسخره نمودن باعث نسیان ذکر الهی‏

فاتخذتموهم سخریاً حتی أنسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون؛(669) اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد من غافل کردند؛ و شما به آنان می‏خندیدید!