تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

موجبات اخلاص‏

عن سفیان بن عیینه عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سألته عن قول الله عز و جل الامن أتی الله بقلب سلیم قال القلب السلیم الذی یلقی ربه و لیس فیه أحد سواه قال و کل قلب فیه شرک أو شک فهو ساقط و انما أرادوا الزهد فی الدنیا لتفرغ قلوبهم للآخره؛(147) سفیان عیینه می‏گوید: از حضرت صادق (علیه السلام) درباره این آیه پرسیدم: جز کسی که با دلی پاک (از شرک و گناه) به نزد خدا آید. (شعراء 89) فرمودند: دل سالمی که پروردگارش را دیدار می‏کند و کسی جز او را به خود راه نمی‏دهد. فرمود: و هر دلی که در آن شرکی یا تردیدی باشد، فرو افتاده است و همانا آنان (اولیای خدا) پارسایی در دنیا را برگزیدند تا دلهایشان فقط بری سرای واپسین باشد.