تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثرات ازدواج‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): زوجوا أیاماکم، فان الله یحسن لهم فی أخلاقهم و یوسع لهم فی أرزاقهم و یزید هم فی مرواتهم؛(231) بی‏همسران خود را همسر دهید؛ که خداوند اخلاق آنان را نیکو روزیشان را فراخ می‏کند و بر جوانمردی آنها می‏افزاید.