تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خوشحالی انسان هنگام رحمت و نعمت‏

و اذا أذقنا الناس رحمة فرحوابها و ان تصبهم سیئة بماقدمت أیدیهم اذا هم یقنطون؛(1859) و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم، از آن خوشحال می‏شوند؛ و هرگاه رنج و مصیبتی بخاطر اعمالی که انجام داده‏اند به آنان رسد، ناگهان مأیوس می‏شوند!