تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رأی برتر

امام علی (علیه السلام): أفضل الناس رأیا من لایستغنی عن رأی مشیر؛(2385) رأی و نظر کسی برتر است که خود را از رأی مشاور بی‏نیاز نداند.