تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پیوستگی عبادت روزه‏دار

قال علی (علیه السلام): نوم الصائم عبادة، و صمته تسبیح، و دعاؤه مستجاب، و عمله مضاعف. ان للصائم عند افطاره دعوة لا ترد؛(1739) خواب روزه‏دار عبادت، سکوتش تسبیح، دعای او مستجاب و (پاداش) عمل وی چند برابر است. بی‏شک برای روزه‏دار به هنگام افطار، دعایی است که رد نمی‏شود.