تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حکم رشوه و رشوه خواری‏

و لا تأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من أموال الناس بالاثم و أنتم تعلمون؛(1545) و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی که می‏دانید (این کار گناه است)!