تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعصب در رای‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ثلاث قاصمات الظهر رجل استکثر عمله و نسی ذنوبه و أعجب برأیه؛(771) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سه چیز پشت آدمی را می‏شکند، کسی که عمل نیک خود را بزرگ بشمرد و کسی که گناهان خویش را فراموش کند و آن کس که استبداد رأی داشته باشد.