تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توکل صحیح‏

خداوند در قرآن شریف فرموده است:
و من یتوکل علی الله فهو حسبه(963) کسی که به ذات اقدس الهی توکل نماید، خداوند امر او را کفایت می‏کند.
عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أیهاالناس توکلوا علی الله و ثقوا به فانه یکفی ممن سواه؛(964) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: ای مردم! به خداوند توکل کنید و به او اعتماد نمایید که شما را از غیر خودش بی‏نیاز می‏نماید.
من توکل علی الله ذلت له الصعاب و تسهلت علیه الأسباب و تبوأ الخفض و الکرامة؛(965) علی (علیه السلام) فرموده: کسی که به خداوند توکل نماید، مشکلات بر وی آسان می‏گردد و با سهولت به وسایل و اسباب دست می‏یابد.
لازم است این نکته مورد توجه باشد که معنای توکل به خداوند نادیده گرفتن سنن آفرینش و بی‏اعتنایی به وسایل و اسباب طبیعی و ترک سعی عمل اجتماعی نیست و این مطلب ضمن روایات برای افراد ناآگاه بیان شده است:
دخل الأعرابی الی مسجد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال أعقلت ناقتک قال لا قد توکلت علی الله فقال اعقلها و توکل علی الله؛(966) مرد عربی به حضور رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شرفیاب شد، عرض کرد: یا رسول الله! شترم را رها و آزاد بگذارم و به خداوند توکل کنم یا آنکه پایش را ببندم و توکل نمایم؟ حضرت در جواب فرمودند: پایش را ببند و توکل نما.