تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شیرینی عبادت‏

در روایات می‏خوانیم موقعی که حضرت موسی (علیه السلام) به مناجات می‏رفت کسی پیغام داد که به این خدا بگو: چقدر من گناه کنم و تو مرا عذاب نکنی؟ من که خیلی گناه می‏کنم، چرا عذابم نمی‏کنی؟ حضرت (علیه السلام) به مناجات رفت، مناجات که تمام شد می‏خواست برگردد. خطاب شد که: یا موسی! چرا پیغام بنده‏ام را نمی‏دهی؟ موسی (علیه السلام) فرمود: خدایا خجالت می‏کشم، خودت می‏دانی که چه گفت. خطاب شد: موسی! برو به او بگو من بالاترین عذاب را به تو دادم، توجه نداری. بگو تو از مناجات من، تو از دعای من، راز و نیاز با من لذت نمی‏بری. همین مقدار که شیرینی مناجاتم را از تو گرفتم، شیرینی دعا را از تو گرفتم، برای تو بالاترین مصیبت است، اما متوجه نیستی!(2138).