تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان و امانت‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لاایمان لمن لا أمانه له؛(314) آن که امانت دار نیست، ایمان ندارد.