تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حیات جان‏

التوحید حیاه النفس؛(737) علی (علیه السلام) فرمودند: یگانه دانستن خداوند زندگی بخش جان است.