تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مبارزه در دوران جوانی‏

قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابرهیم؛(1332) (گروهی) گفتند: شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بتها سخن می‏گفت که او را ابراهیم می‏گویند.