تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

چانه و سر

آندهر موروآ نویسنده معروف فرانسوی، در جلسه‏ای چشم به یکی از نویسندگان غیر معروف افتاد که ضمناً در رادیو و تلویزیون هم برنامه‏های جالبی داشت. موروآ ناگهان متوجه شد که موی سر این شخص کاملا سیاه ولی ریش کوتاه و کوچک او کاملا سفید است! یکی از حاضرین از وی پرسید: استاد، ممکن است بفرمایید که چرا سر و ریش این آقا این قدر تفاوت رنگ دارد؟! او جواب داد: البته، سیاهی موی سر و سفیدی ریش این آقا نشان می‏دهد که چانه ایشان بیشتر از مغزشان کار می‏کند!(933).