تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ثمره انفاق‏

و ما تنفقوا من خیر فلأ نفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوف الیکم و أنتم لا تظلمون؛(476) و هر مالی که انفاق کنید، به سود خود شماست، و [لی‏] جز برای طلب خشنودی خدا انفاق مکنید، و هر مالی را که انفاق کنید [پاداش آن‏] به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت.