تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سخن گفتن با خدا با خواندن قرآن‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): اذا أحدکم أن یحدث ربه فلیقرأ القرآن؛(2269) هر گاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند.