تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امین محبوب خداوند

امام علی (علیه السلام): ان الله یحب المحترف الأمین؛(321) به راستی که خداوند پیشه ور امانت دار را دوست دارد.