تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کفاره غضب‏

در احوالات بزرگ مرجع عارف حضرت آیة الله بروجردی (رحمه الله) آمده است که ایشان با خود عهد کرده بود که اگر با کسی تندی کرد یا با زبان، کسی را از خود رنجانید، یک سال بدون فاصله روزه بگیرد. روزی در کلاس درس یکی از شاگردان ایشان سؤالی مطرح می‏کند و ایشان جواب می‏دهد؛ اما او پس از جواب آیة الله بروجردی (رحمه الله) از به طرح اشکال می‏پردازد و سؤال بی‏موردی را مطرح می‏کند. مرحوم بروجردی (رحمه الله) باز به طرح اشکال می‏پردازد و سؤال بی‏موردی را مطرح می‏کند. مرحوم بروجردی (رحمه الله) ناراحت می‏شود و با لحن آغشته به تندی می‏گوید: وقت کلاس و سایر طلاب را نگیرید. فردای آن روز مرحوم بروجردی (رحمه الله) مقابل تمامی شاگردان از او معذرت خواهی می‏کند و مدت یک سال بدون فاصله روزه می‏گیرند و این گونه به شرط و شروط با خود عمل می‏کنند(2195).