تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرزوی دست یافتنی!

مردی از دوست خود پرسید: آیا تا به حال - که شصت سال از عمرت می‏گذرد - به یکی از آرزوهای جوانیت رسیده‏ای؟ گفت: آری، فقط به یکی. هنگامی که پدرم موهای سرم را کشیده و مرا تنبیه می‏کرد، آرزو می‏کردم که به هیچ وجه مو نداشته باشم، و امروز بحمدالله، به این آرزویم رسیده‏ام.(108)