تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قناعت در تورات‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال مکتوب فی التوراه ابن آدم کن کیف شئت کما تدین تدان من رضی من الله بالقلیل من الرزق قبل الله منه الیسیر من العمل و من رضی بالیسیر من الحلال خفت مئونته و زکت مکسبته و خرج من حد الفجور؛(2294) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در تورات نوشته شده است: پسر آدم! آن گونه باش که می‏خواهی؛ زیرا همانگونه که اطاعت می‏کنی جزا داده می‏شوی که هر کس به روزی اندک خدا خرسند باشد، خدا عمل اندک را از او می‏پذیرد و هر کس به اندکی از حلال راضی باشد، هزینه‏اش سبک شده، در آمدش پاکیزه می‏شود و از مرز فساد بیرون می‏رود.