تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مسیر بهشت‏

عن علی (علیه السلام) لقد حملتکم علی الطریق الواضح التی لا یهلک علیها الا هالک من استقام فالی الجنه و من زل فالی النار؛(623) من شما را به حرکت در راهی روشن وادار کردم که در آن راه به هلاکت نیفتد مگر کسی که خود را به هلاکت بیندازد. هر کس در جاده الهی حرکت کرد مسیرش رو به بهشت است، و هر کس از آن جاده بلغزد مسیرش رو به آتش است.