تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انفاق برای جهاد در راه خدا

و أعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و ءاخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شی‏ء فی سبیل الله یوف الیکم و أنتم لا تظلمون؛(1290) هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [دشمنان‏] آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی‏شناسید و خدا آنها را می‏شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید، بطور کامل به شما باز گردانده می‏شود، و به شما ستم نخواهد شد!