تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زیارت امام‏

امام رضا (علیه السلام): ان لکل امام عهداً فی عنق أولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارة قبورهم؛(791) دوست داران و شیعیان هر امامی را با او عهدی است، و تمامت وفای به عهد و نیکویی انجام دادن آن، زیارت قبر ایشان است.