تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بار زندگی بر دوش دیگران‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ملعون ملعون من ألقی کله علی الناس؛(1798) از رحمت خدا به دور است کسی که بار زندگی خود را بر دوش مردم نهد (سربار جامعه باشد).