تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نتیجه محبت به اهل بیت (علیهم السلام)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حبی و حب أهل بیتی نافع فی سبعة مواطن أهوالهن عظیمه عند الوفاة و فی القبر و عند النشور و عند الکتاب و عند الحساب و عند المیزان و عند الصراط؛(704) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: محبت من و خاندانم در هفت جا که هول و هراس آنها عظیم است، سود می‏بخشد. هنگام مرگ، در قبر، هنگام رستاخیز، هنگام نامه عمل، هنگام حساب، هنگام میزان و هنگام عبور صراط.