تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نگهبانی بخیل از اموال‏

البخیل خازن لورثته؛(592) علی (علیه السلام) می‏فرماید: بخیل، نگهبان (مال خود) برای ورثه خویش است.