تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عاقبت مسخره کردن‏

مرحوم شیخ عباس قمی (رحمه الله) در کتاب ارزشمند انوار البهیه نقل کرده است که: در شهر بغداد زنی را دیدند که با سرعت در حرکت است، از وی پرسیدند: این چنین با عجله به کجا می‏روی؟ گفت: به سوی حرم حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) می‏روم تا از او بخواهم پسرم را که به زندان افتاده آزاد شود. مردی که از افراد اهل سنت بود و پیرو مذهب حنبلی بود از روی مسخره گفت: موسی بن جعفر خود در زندان مرده است، چگونه می‏خواهی پسرت را آزاد کند؟ آن زن در همان لحظه دست به دعا برداشت و گفت: خدایا! به حق آن کسی که در زندان کشته شد، قدرتت را بر من آشکار کن! پس در همان لحظه دید پسرش از زندان آزاد شده و به سوی او می‏آید، و کسی برای آن مرد سنی خبر آورد که پسرت را گرفته و به زندان برده‏اند.