تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نشستن بیهوده‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): کل جلوس فی المسجد لغو الا ثلاثة: قراءة مصل أو ذکر الله أو سائل عن علم؛(1522) هر نشستنی در مسجد بیهوده است مگر نشستن سه کس: نمازگزاری که قرائت (قرآن) کند کسی که ذکر خدا بگوید و کسی که به جست و جوی دانش باشد.