تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ملعونین در ربا

عن علی (علیه السلام) قال لعن رسول الله فی الربا خمسة آکله و مؤکله و بایعه و مشتریه و شاهدیه و کاتبه؛(1646) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پنج گروه را در ربا لعنت کرده است: رباخوار و وکیل و فروشنده و مشتری و نویسنده و شاهدان در ربا.