تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سفارش به تقوا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له انی لا ألقاک الا فی السنین فأخبرنی بشی‏ء آخذ به فقال أوصیک بتقوی الله و الورع و الاجتهاد و اعلم أنه لا ینفع اجتهاد لاورع فیه؛(1025) راوی می‏گوید به حضرت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: من در چند سال بیش از یک بار نمی‏توانم به دیدارتان بیایم، چیزی بفرمایید تا به آن عمل کنم. فرمودند: تو را به تقوای الهی، پرهیزگاری و کوشش سفارش می‏کنم. و بدان که کوشش بدون پرهیزگاری سودی ندارد.