تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاداش جوان مطیع خداوند

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا أباذر! ما من شاب یدع لله الدنیا و أهرم شبابه فی طاعه الله الا أعطاه الله أجر اثنین و سبعین صدیقاً؛(1337) ای اباذر! هیچ جوانی به خاطر خدا دنیا و سرگرمیهای آن را رها نکرد، و جوانی خویش را در راه طاعت خدا پیر نکرد، جز این که خداوند پاداش هفتاد و دو صدیق (بسیار راستگو) را به او عطا فرماید.