تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر تکبر

از تواضع بزگوار شوی از تکبر ذلیل و خوار شوی