تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جمع دنیا و آخرت خواسته مؤمنین‏

و منهم من یقول ربنا ءاتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار أولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب؛(2284) و بعضی می‏گویند: پروردگارا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن! و در آخرت نیز (نیکی) مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاه دار!. آنها از کار (و دعای) خود، نصیب و بهره‏ای دارند؛ و خداوند، سریع الحساب است.